AVALEHT


LÄÄNE-VIRU MAAKONDLIKU INTEGREERITUD TEENUSMUDELI VÄLJAARENDAMINE KOOLIST VÄLJALANGEMISE ENNETAMISEKS

IN ENGLISH „DEVELOPMENT OF INTEGRATED SERVICE MODEL FOR PREVENTION WORK WITH CHILDREN AT RISK OF DROPPING OUT OF SCHOOL IN LÄÄNE-VIRU COUNTY“

Loe edasi

VÕRGUSTIKE TÖÖ TÕHUSTAMINE JA EDASISED TEGEVUSED 05.-07.12.2023

5.-7.detsembril toimusid projekti viimased töötoad (VI). Kõik kooskonnad on hetkel aktiivselt piloteerimisprotsessis. Innukalt katsetatakse hindamisvahendeid, juhtumikorralduslikke mudeleid ning jälgitakse valdkonnaülese koostöö toimimist. Vahel on nii, et enne edasiminekut tuleb veel korraks tagasi minna.

KAASAMINE ENNETAB RAHULOLEMATUST, KUID POLE VÕLUVITS PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL

03.10.2023

Teisipäeval, 3.oktoobril toimus Rakveres „Kaasamise“ koolitus. Projektimeeskondadest osalesid koolitusel Rakvere linna, Väike-Maarja, Kadrina ja Rakvere valla esindajad. Koolitus on 2-päevane, järgmine kohtumine toimub 11.oktoobril. Kohtumisel anti ülevaade kaasamise olemusest ja väärtusest nii KOV-i, kogukonna kui üksikisiku tasandil.

LÄÄNE-VIRUMAA ALUSTAB PILOTEERIMIST 16.08.2023

Kolmapäeval, 16.augustil toimus III suur võrgustikukohtumine, kus sai kokku üle 50 valdkondadeülese spetsialisti Lääne-Virumaalt.

Jätkuvalt hoiame projekti fookuses varajast märkamist (ENNETAMINE) ning haridus-, sotsiaal-, meditsiini-, noorsootöö- ja korrakaitse valdkondade spetsialistide senisest sujuvamalt koostööd.

MAIA KÄRDLA
LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIT
HARIDUSVALDKONNA PROJEKTIJUHT
Association of Local Authorities of Lääne-Viru County
Project manager in the field of education
Tel: +372 5309 7407
maia.kardla@virol.ee

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
Kreutzwaldi 5,
Rakvere  
Tel: 325 8044