AVALEHT


LÄÄNE-VIRU MAAKONDLIKU INTEGREERITUD TEENUSMUDELI VÄLJAARENDAMINE KOOLIST VÄLJALANGEMISE ENNETAMISEKS

IN ENGLISH „DEVELOPMENT OF INTEGRATED SERVICE MODEL FOR PREVENTION WORK WITH CHILDREN AT RISK OF DROPPING OUT OF SCHOOL IN LÄÄNE-VIRU COUNTY“

Loe edasi

VÕRGUSTIKE TÖÖ TÕHUSTAMINE JA EDASISED TEGEVUSED 05.-07.12.2023

5.-7.detsembril toimusid projekti viimased töötoad (VI). Kõik kooskonnad on hetkel aktiivselt piloteerimisprotsessis. Innukalt katsetatakse hindamisvahendeid, juhtumikorralduslikke mudeleid ning jälgitakse valdkonnaülese koostöö toimimist. Vahel on nii, et enne edasiminekut tuleb veel korraks tagasi minna.

Projekt lõppeb, protsess jätkub! Lääne-Virumaa ennetab koolist väljalangemist 11.04.2024

11.aprillil toimus projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ IV võrgustikukohtumine, mis on ühtlasi projekti viimane suur ühiskohtumine.

Lõpukohtumise eesmärk oli anda ülevaade projekti: „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ senistest tulemustest ja edasistest plaanidest ning koguda ideid teiste piirkondade kogemustest, mis inspireerivad ennetusmudeli võrgustikke oma edasiste tegevuste planeerimisel.

LÄÄNE-VIRUMAA ALUSTAB PILOTEERIMIST 16.08.2023

Kolmapäeval, 16.augustil toimus III suur võrgustikukohtumine, kus sai kokku üle 50 valdkondadeülese spetsialisti Lääne-Virumaalt.

Jätkuvalt hoiame projekti fookuses varajast märkamist (ENNETAMINE) ning haridus-, sotsiaal-, meditsiini-, noorsootöö- ja korrakaitse valdkondade spetsialistide senisest sujuvamalt koostööd.

MAIA KÄRDLA
Haridusvaldkonna projektijuht (06.09.2022-30.04.2024)
maia.kardla@virol.ee

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
Kreutzwaldi 5,
Rakvere  
Tel: 325 8044