KONTAKT

Projekt: „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ 
Project: “Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in
Lääne-Viru County”

Maia Kärdla
Haridusvaldkonna projektijuht (06.09.2022-30.04.2024)
Project manager in the field of education
maia.kardla@virol.ee

Kerli Kängsepp

Maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

kerli.kangsepp@virol.ee

Tel. 5366 4429

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Association of Local Authorities of Lääne-Viru County
Fr.R.Kreutzwaldi 5
44314 Rakvere
www.virol.ee/