MEEDIAST

Haljala vallas tegeletakse veelgi tõhusamalt murelaste märkamisega ja neile abi osutamisega

Haljala Valla Sõnumid, jaanuar 2024

“Olenevalt lapse abivajadusest, kaasab juhtumikorraldaja vajalikud spetsialistid lapse toevajaduse väljaselgitamiseks. Iga spetsialist hindab last oma valdkonnast lähtuvalt ning seab eesmärgid abivajaduse vähendamiseks. “

“Haljala valla tuumikvõrgustik on väga hästi toimima hakanud. Me koguneme iga kuu viimasel neljapäeval, et arutada uusi juhtumeid ja teha kokkuvõtteid juba käimasolevatest lastekaitsejuhtumitest. Loomulikult käib info vahetamine spetsialistide vahel ka igapäevaselt, vastavalt vajadusele.
Selleks, et seda projekti jätkata ka siis, kui piloteerimise aeg aprillis läbi saab, tuleb teha veel palju selgitustööd nii pedagoogide kui ka lapsevanemate seas.” Helgi Vassar

LOE EDASI HALJALA VALLA SÕNUMITEST:

https://www.haljala.ee/documents/17843303/39437465/haljala_leht+0124+veeb.pdf/3d6f77f9-9ac1-403b-838a-35d23c5cb497

Kadrina valla lasteaiad tegelevad veelgi teadlikumalt abivajavate lastega

Kevadel toimusid projekti “Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks” varase märkamise ja koostöömudeli koolitused, kus osales üle 120 spetsialisti ja märkamise teostaja Lääne-Virumaalt. Projekti raames valmis juhendmaterjal varajaseks märkamiseks ja ennetustööks ka Kadrina valla lasteaedadele.

Koolist väljalangemine või kõrvalejäämine avaldab ümbritsevale mõju nii indiviidi, aga ka laiemalt ühiskonna ja majandusseisu arengu seisukohalt. Olukorda, kus laps või nooruk koolielust kõrvale jääb, põhjustavad eelkõige erinevad isiklikud, majanduslikud, hariduslikud aga ka perekondlikud tegurid ning paljudel juhtudel on lapse või nooruki koolielust kõrvale jäämine seotud varajases eas alguse saanud edasijõudmatusega.

LOE EDASI KADRINA VALLA VEEBILEHELT:

https://www.kadrina.ee/varajase-markamise-mudel-kadrina-vallalasteaedades1

Väike-Maarja valla õpetajate suvekool

24.08.2023 Facebook: Kiltsi Mõisakool

Jana Kroll tutvustas piirkonna õpetajatele projektitegevusi ja piloteerimisprotsessi

Kadrina vallas pööratakse üha rohkem tähelepanu lastega perede varasele toetamisele

21.08.2023

Kadrina vald on nüüdisaegne ja atraktiivne omavalitsus Lääne-Virumaal, kus väärtustatakse pärandit ja looduskeskkonda ning soovitakse pakkuda meeldivat elukohta kõigile kogukonna liikmetele.

Kadrina vallavalitsuse sotsiaalosakond on võtnud suuna ennetava tegevuse ja teenuste arendamisele ning seniste teenuste ümberkujundamisele.

Sellest, kuidas täpsemalt on korraldatud sealne sotsiaaltöö, kirjutab Kadrina vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel.

LOE ROHKEM SIIT: https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/kadrina-sotsiaaltoos-voetud-suund-ennetusele?fbclid=IwAR1SG7_UgjAm2c-ro8d90YcKC6__jgQzG6acz102rMiZk-qZm8b4QaWVt18

Kuidas võimalikult vara märgata tuge vajavaid lapsi ja õpilasi? Mil viisil saavad haridus-, sotsiaal-, meditsiini-, noorsootöö- ja korrakaitse valdkondade spetsialistid senisest sujuvamalt koostööd teha?

Stories For Impact 21.08.2023 Facebook: Stories for Impact

Kuidas võimalikult vara märgata tuge vajavaid lapsi ja õpilasi? Mil viisil saavad haridus-, sotsiaal-, meditsiini-, noorsootöö- ja korrakaitse valdkondade spetsialistid senisest sujuvamalt koostööd teha?

Just nendele küsimustele oleme koos Sotsiaalse innovatsiooni laboriga aidanud alates eelmisest aastast vastata neljas maakonnas üle Eesti. Hetkel käib aktiivne töö Lääne-Harju piirkonna, Lääne-Virumaa ja Tartumaaga. Eelmisel sügisel aitasime sarnase algatuse käima lükata ka Võrumaal.

Tõsiste teemade juures on olulised tegijate siirad ja positiivsed emotsioonid. Oma vaimse tervise toetamiseks on loomulikult tähtis ka eluterve huumor! Meeleolukad pildid pärinevad uue hooaja avasündmuselt Rakveres. Lääne-Viru omavalitsused tutvustasid üksteisele praktilisi uuendusi, mida algaval õppeaastal toevajaduste varase(ma)ks märkamiseks ja tulemusliku(ma)ks reageerimiseks ette võetakse. Arendusprojekti on ellu kutsunud Lääne-Viru Omavalitsuste Liit EMP ja Norra finantsmehhanismide toetusel.

Valmimas on Rakvere valla ennetusmudel

Rakvere Valla Sõnumid, mai 2023

Valmimas on Rakvere valla ennetusmudel „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamise koolist väljalangemise ennetamiseks“ raames.

LOE ROHKEM SIIT: https://www.rakverevald.ee/documents/108607/36308757/Rakvere+valla+leht+mai_2023_veebi.pdf/c334d096-5278-4f20-9231-7df60ca4f87f?version=1.0&inheritRedirect=true

Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks

Tapa valla ajaleht Sõnumed, märts 2023

LOE SIIT: https://www.tapa.ee/documents/100755/0/Tapa+S%C3%B5numed+0323+veeb+%282%29.pdf/5f5b7fc9-4c52-46c6-9f01-d91aa26ef27c?version=1.0&inheritRedirect=true

Lääne-Virumaal hakatakse koolist väljalangemist ennetama

Lääne-Virumaa Uudised, 12.09.2022

Lääne-Virumaal hakatakse õpilaste koolist väljalangemist ennetama projektiga „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks”. VIROli eestvedamisel toimub 15. septembril nimetatud projekti avaüritus.

LOE SIIT: https://www.laanevirumaauudised.ee/uudised/2022/09/12/laane-virumaal-hakatakse-koolist-valjalangemist-ennetama