Postitatud Lisa kommentaar

KAASAMINE ENNETAB RAHULOLEMATUST, KUID POLE VÕLUVITS PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL

Teisipäeval, 3.oktoobril toimus Rakveres „Kaasamise“ koolitus (läbiviija Vabaühenduste Liit). Projektimeeskondadest osalesid koolitusel Rakvere linna, Väike-Maarja, Kadrina ja Rakvere valla esindajad. Koolitus on 2-päevane, järgmine kohtumine toimub 11.oktoobril.

Kohtumisel anti ülevaade kaasamise olemusest ja väärtusest nii KOV-i, kogukonna kui üksikisiku tasandil. Kaasamise all mõistame seda, et teeme otsuseid koos nendega, keda need otsused mõjutavad, ning nendega arvestades. Erinevate osapoolte informeerimine ja kaasamine võimaldab huvirühmadel ja avalikkusel saada tasakaalustatud info, mis võimaldab mõista otsuste tegemise eesmärke ja lahendusvõimalusi, ning anda otsustele legitiimsuse. Eri osapooltele probleemide väljaütlemise,  lahendusvõimaluste pakkumise ja valikute läbikaalumise juures sõna sekka ütlemise võimaluse andmise kaudu kujuneb parem arusaam ühiskonna ootustest ja otsuste mõjudest.

Meeskonnad arutasid kaasamise eesmärke, sh toodi välja plaanitava muutuse eesmärk kui ka kaasamise eesmärk. Kaasamisel on oluline arvestada osapoole seotuse, kompetentside ja autonoomsusega. Kohtumise lõpuks jõudsid meeskonnad kaasamisplaanini.

Kaasamine ennetab rahulolematust. Samas ei ole kaasamine võluvits, mis lahendab kõik probleemid. Niisamuti pole kaasamine lihtne, ega muuda kõiki õnnelikuks.  Üks põhjus miks osapooled on passiivsed kaasamisprotsessis on varasem pettumus, ebaõnnestumine mõnes kaasamisprotsessis. Kaasamine ei pruugi toimida kui otsus on juba varem tehtud või ongi võimalik vaid üks lahendus, puuduvad oskused või võimalused kaasamiseks, puudub austus ja huvi osalejate arvamuse osas.

Tutvustati kaasamise erinevaid liike, mis on eelnevalt tuttavad ka projekti koosloome esimesest kohtumisest: Informeerimine, konsulteerimine, koostöö, partnerlus ning võimustamine.

Jagati „näpunäiteid“ erinevate meetodite (ajurünnak, 5 „miksi“, Probleemipuu, äraspidine ajurünnak, mõttemütsid, maailmakohvik, avatud ruumi meetod jne) valikul. Meetodi valik sõltub eesmärgist (mida on vaja saavutada?), osalejatest (kui palju ja kuidas valitakse?), ressurssidest (aeg, raha, oskused) ja kontekstist (mis on enne kohtumist toimunud?).

Järgmiseks kohtumiseks jagati kõigile osalejatele kodune ülesanne asetada ennast kaasatava olukorda planeeritud protsessis ning märgata võimalikke hinnanguid, tundeid ja meeleolu.

Koolitus on huvitav ja praktiline, aitab osalejatel seada konkreetseid plaane ja eesmärke kaasamisel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga